Výrobní hala Montáží Přerov a.s.

Konstrukce nové haly včetně dodávky rozvodů stlačeného vzduchu, vzduchotechniky a elektroinstalace

Investor:
Montáže Přerov a.s.
9. května 3303/119
750 02 Přerov I – Město

Cena bez DPH: 13 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 08/2005 - 12/2005
Místo provedení stavby: ul. 9. května, Přerov, parc. č. 853 a 860/1

 

Popis stavby: Rozsah předmětu díla spočíval zejména konstrukci nové haly, navržené v místě původní haly malé obrobny v areálu Montáží Přerov a. s. na ul. 9. května v Přerově. Hala byla řešena jako jednolodní bez mezipodpěr o půdorysných rozměrech 20 x 36 m, opatřena mostovými jeřáby nosnosti 20 a 5 t, výška po hák jeřábu 6,5 m. Vjezd do haly byl vyřešen dvěma sekčními vraty o rozměru 4,0, resp. 3,5 x 3,5 m a jedněmi skládacími ocelovými o rozměru 4,5 x 6,0 m. Součástí dodávky byl rovněž rozvod stlačeného vzduchu, vzduchotechnika, elektroinstalace.

Výrobní hala Montáží Přerov a.s.