Naše stavební společnost se specializuje na provádění bytových, průmyslových, veřejných a sakrálních staveb, tedy jejich novostavby či rekonstrukce a to jako generální dodavatel. Vlastními silami provádíme samotné stavební práce, elektroinstalační práce, hromosvody, zdravotechnické instalace, ústřední topení, plynoinstalace, kanalizaci. V posledních letech se také zaměřujeme na provádění liniových a dopravních staveb. Stavíme především v Přerově a jeho blízkém okolí, nicméně máme na svém kontě i řadu úspěšných staveb v Olomouckém, Moravskoslezském kraji a v Praze.

Další naší doménou je developerská činnost a pronájmy nebytových prostor v Přerově.