Výrobní hala Cerea Zábřeh

Novostavba výrobního areálu určeného pro potravinářský provoz

Investor:
Cereabar s.r.o.
Na Křtaltě 951/9
739 01 Zábřeh

Cena bez DPH: 54 206 693,55 Kč
Lhůta provádění stavby: 03/2022 – 03/2023
Místo provedení stavby: Zábřeh


Popis stavby:
Předmětem Díla byla novostavba výrobního areálu určeného pro potravinářský provoz. Objekt byl založen na ŽB hlavicích a vrtaných pilotách. Vodorovné a svislé nosné konstrukce  objektu jsou složeny ze soustavy prefabrikovaných železobetonových prvků včetně schodiště. Nenosné obvodové stěny, jejichž součástí jsou i pomocné ocelové konstrukce, tvoří sendvičové izolační panely kladené ve vodorovném i svislém směru. Souvrství střešního pláště ploché střechy je ukončeno mPVC folií. Vnější výplně otvorů byly navrženy jako plastová okna a hliníkové dveře. Zasklení oken ve výrobní části je doplněno o netříštivou folii, okna v 1NP jsou také vybavena venkovním stíněním v podobě elektrických žaluzií.

V 1NP se nacházejí výrobní a skladovací prostory, technické zázemí objektu v podobě trafostanic a kotelny, nakládací prostor rampy se sekčními vraty. Plochu 1NP tvoří průmyslová drátkobetonová podlaha s leštěným povrchem. Ve 2NP je umístěna administrativní část objektu včetně sociálního zázemí a místnosti pro vzduchotechnickou jednotku a server. Kanceláře jsou vybaveny klimatizací. Vnitřní nenosné konstrukce byly provedeny jako SDK příčky a podhledy včetně částí s požární odolností a minerální podhledy. Nášlapné vrstvy podlah jsou z keramických obkladů, povlakového PVC a čisticích zón. Vnitřní výplně otvorů zajišťují dřevěné dveře včetně protipožárních, hliníkové dveře a vrata včetně protipožárních a navíjecí elektrické rolety.

Elektroinstalační práce obsahovaly silnoproudé i slaboproudé rozvody napojené na MaR, hromosvodnou uzemňovací soustavu. TZB spočívá v provedení zdravotechnických rozvodů včetně sanitárního vybavení, rozvodů ÚT včetně otopných těles a vzduchotechnických rozvodů. K novostavbě byly rovněž zbudovány přípojky vodovodu, kanalizace, plynu. Likvidace dešťových vod je řešena pomocí vsakovacích nádrží. Navazující okolí objektu tvoří zpevněné plochy pro parkování a zásobování a oplocení se zabudovanou elektrickou posuvnou bránou.

Výrobní hala Cerea Zábřeh