Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni

Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni

Investor:
Statutární město Přerov
Bratrská 2804/2
750 11 Přerov 

Cena bez DPH: 1 736 273,00 Kč
Lhůta provádění stavby: 07/2021 – 09/2021
Místo provedení stavby: Přerov, Na Odpoledni 675/16, p.č. 3646/1 a 3646/4

 

Popis stavby: Předmětem veřejné zakázky byla stavba únikového schodiště. Stavební práce spočívaly v demontáži stávajícího ocelového schodiště včetně podest. Konstrukce byla odstraněna až k líci budovy včetně odstranění stávajícího a provedení nového napojení kontaktního zateplovacího systému v ploše styku schodiště s budovou. V rámci demontáže byly odstraněny i stávající základy. 
Na místě původních základů byly vybudovány nové základové pasy včetně základových patek. Nosná ocelová konstrukce schodiště byla navržena z běžných ocelových, válcovaných profilů U, I a jäklů. Konstrukci podest tvoří válcované profily s plech-betonovým stropem, ze spodní části je chráněna podhledem z cementotřískových desek. Nášlapnou vrstvu tvoří keramické a betonové dlaždice. Jednotlivé schodišťové stupně byly vyrobeny z pororoštu. Zábradlí schodišťových ramen a podest bylo přivařeno k boku schodnic a podest. Schodiště je zastřešeno pozinkovanými plechy s organickým povrchem PU 50µm. Ocelová konstrukce byla žárově pozinkovaná a opláštěna z tvrzeného bezpečnostního skla. Jednotlivé tabule jsou uchyceny koutovými terči ve spárách, proti sklouznutí skel jsou našroubovaný pozinkované úhelníky. Prostor únikového schodiště byl osvětlen. V rámci stavebních prací byl vybudován přístupový chodník a po dokončení prací proběhly terénní úpravy s výsadbou trávy. Pod schodištěm byl proveden kačírkový podsyp.  

Výměna únikového schodiště MŠ Na Odpoledni