VŠ Logistiky, Přerov

Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v Přerově - výměna oken

 

Investor:
Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Cena bez DPH: 9,304 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 01/2019 - 06/2019
Místo provedení stavby: Palackého 1381/25, 750 11 Přerov

 

Popis stavby: předmětem díla byla kompletní výměna stávajících výplní otvorů v 1PP až 5NP včetně zednického zapravení ostění a nadpraží. Původní dřevěné výplně oken byly nahrazeny novými, dřevěnými a hliníkovými okny. Výměna se také týkala vstupních dveří, kdy původní byly nahrazeny dvoukřídlovými dveřmi s obloukovým nadsvětlíkem z masivu. Součástí díla byla rovněž dodávka a montáž vnitřních žaluzií, parapetů a klempířských prvků.

VŠ Logistiky, Přerov