Vojenský archiv Bystrovany, Olomouc, budovy 16-20

Vojenský archiv Bystrovany, Olomouc, budovy 16-20

Investor:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6 - Hradčany

Cena bez DPH: 20 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 06/2017 - 12/2017
Místo provedení stavby: Libušina 646/78, 779 00 Olomouc

 

Popis stavby: Předmětem díla bylo provedení kompletního zateplení pěti skladových objektů č. 16 až 20   archivu Armády ČR kontaktním zateplovacím systémem třídy A, dle ETICS, v rozsahu 12.100 m2           Součástí provedení zateplení objektů bylo také otlučení vnějších nesoudržných omítek s jejich následným doplněním a ošetřením obnažených obvodových zdí, lokální sanace nosných částí a celkové omytí tlakovou vodou, demontáž všech dešťových svodů, prodloužení kotevních prvků o tloušťku izolantu, provedení povrchové úpravy svodů syntetickou barvou, posunutí lapačů nečistot a napojení na kanalizační síť, osazení nových klempířských prvků – oplechování parapetů, říms z poplastovaného plechu a úpravě VZT potrubí, demontáž hromosvodné soustavy z budov a následné provedení nové hromosvodné soustavy, úprava nového venkovního osvětlení, slaboproudých a silnoproudých rozvodů se zasekáním vedení do drážek ve zdivu, zateplení střešních plášťů na jednotlivých objektech v celkovém rozsahu 1.750 m2. Součástí díla bylo rovněž provedení opravy živičných komunikací.

Vojenský archiv Bystrovany, Olomouc, budovy 16-20