Tenisová hala, Přerov

TK Precheza z.s. - Dostavba TA

Investor:
TK PRECHEZA Přerov z.s.
Kosmákova 3364/55
750 02 Přerov

Cena bez DPH: 38 512 000,00 Kč
Lhůta provádění stavby: 03/2020 – 01/2021
Místo provedení stavby: Kosmákova 3364/44, 750 02 Přerov

 

Popis stavby: Stavební práce spočívaly v zemních výkopových pracích, založení objektu na železobetonových pilotách a základových patkách a pasech. Nosná konstrukce ve vodorovném i svislém směru je tvořena železobetonovými sloupy, průvlaky a stropními deskami. Výplňové obvodové a vnitřní zdivo je tvořeno keramickými bloky. Vnější výplně otvorů jsou provedeny jako plastová okna a vstupní dveře. Druhé podlaží je přístupné vnitřním železobetonovým schodištěm s ocelovým pozinkovaným zábradlím. Z důvodu funkčního propojení objektu přístavby se stávající halou bylo nutno provést částečné vyřezání a úpravu konstrukce zámečnických prvků stávající haly pro možnost osazení protipožárních hliníkových dveří a fixních stěn. Nosná konstrukce střechy je tvořena sbíjenými dřevěnými příhradovými vazníky. Střešní plášť je proveden z OSB záklopu, tepelné izolace z polystyrenových desek a hydroizolační vrstvy z PVC folie. Střecha je přístupná díky ocelovému pozinkovanému žebříku. Objekt je kompletně zateplen systémem ETICS. 
Větrání vnitřních prostor je zajištěno kombinací přirozeného a umělého větrání pomocí venkovních a vnitřních rekuperačních jednotek. Ve vnitřních prostorech vzniklo mj. zázemí pro sportovce v podobě posilovny, šaten, masážních prostor, prostor pro sauny, relaxačních místností, sprch, dále pak místnosti pro trenéry, kanceláře, restaurace včetně prostoru pro bar a kuchyni včetně zázemí pro zaměstnance, tribuny pro sledování vnitřních kurtů sousední haly, sociální zázemí i ubytování pro sportovce. Podlahy jsou provedeny z keramických dlažeb, PVC, koberců a čisticích zón. Obklad stěn v sociálním zázemí je proveden z keramických obkladů. Vnitřní dveře byly dodány dřevěné včetně dveří s protipožární odolností. Podhledy v místnostech tvoří SDK konstrukce včetně protipožárních a minerální kazetové dílce. 
Z venkovního prostoru je možný přístup do patra pomocí ocelových pozinkovaných schodišť, pro imobilní občany je připravena boční nájezdová rampa.
Součástí dodávky byly také rovněž klempířské prvky, vnitřní malby, venkovní dlažby, kompletní rozvody zdravotechniky a topení včetně zařizovacích předmětů a čerpadla odpadních vod, kompletní elektroinstalace včetně osvětlení, rozvaděčů i hromosvodu. Odpadní dešťové vody jsou likvidovány pomocí retenční nádrže. Byly provedeny přípojky inženýrských sítí včetně nízkotlakého plynu. Vytápění objektu je zajištěno pomocí plynového kondenzačního kotle s koaxiálním odkouřením.
Rekonstrukce probíhala za plného provozu tenisového areálu. 
 

Tenisová hala, Přerov