tělocvična Šířava, Přerov

Realizace energeticky úsporných opatření - Střední škola gastronomie a služeb, Přerov - budova tělocvičny

Investor:
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

Cena bez DPH: 13.550.404,48 Kč
Lhůta provádění stavby: 04/2019 - 08/2019
Místo provedení stavby: Šířava 670/7, 750 02 Přerov I - Město

 

Popis stavby: Předmětem díla byla výměna stávajících výplní otvorů za plastová a hliníková okna a dveře včetně elektricky ovládaných venkovních žaluzií. Byla provedena nová tepelná i hydroizolační vrstva střešního pláště ploché střechy tělocvičny a jejího zázemí včetně dvou střešních žebříků. Objekt včetně zázemí byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem z EPS kvalitativní třídy A v kombinaci se zateplením ocelových konstrukcí minerální vatou. Stávající podhled byl nahrazen novým akustickým podhledem z minerálních desek částečně zabíhající i na stěny tělocvičny. Zbylá část stěn byla obložena HPL obkladem. Byla provedena výměna stávající podlahy včetně nové tepelné a hydroizolační vrstvy. Nášlapná vrstva podlahy je tvořena dubovými parketami včetně nalajnování sportovních hřišť. V zázemí tělocvičny byly vyměněny vnitřní a vstupní dveře do tělocvičny za protipožární. Objekt byl nově vybaven vzduchotechnikou s nástřešní rekuperační jednotkou. Bylo vyměněno stávající osvětlení a sportovní vybavení včetně nového ozvučení tělocvičny a vnitřních záchytných sítí do oken. Provedeny byly úpravy elektroinstalace včetně provedení nové hromosvodné soustavy.

Součástí díla byly rovněž klempířské, malířské a natěračské práce a vybudování vsakovací jímky.

tělocvična Šířava, Přerov