Stavební úpravy bývalé hygienické stanice města Přerova

Přestavba bývalé okresní hygienické stanice města Přerova na budovu s ordinacemi lékařů, kancelářskými prostory a prodejnami v 1NP

Investor:
PSS Přerovská stavební a.s.
Skopalova 2861/7
750 02 Přerov I - město

Cena bez DPH: 25,5 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 09/2008 – dnes
Místo provedení stavby: Přerov, Komenského 758/11, 724/13

 

Popis stavby: Jedná se o postupnou přestavbu bývalé okresní hygienické stanice města Přerova na budovu s ordinacemi lékařů, kancelářskými prostory a prodejnami v 1NP. V rámci rekonstrukce jsou prováděny nové rozvody elektroinstalace, vodoinstalace, odkanalizování budovy včetně lapače tuků, vytápění je přes centrálního dodavatele tepla, v objektu byla zbudována výměníková stanice. Součástí objektu bylo zbudování parkoviště ze zámkové dlažby s příjezdovou asfaltovou komunikací. Místnosti jsou odvětrány vzduchotechnikou a vybrané ordinace rovněž klimatizovány. Podlahy jsou z keramické dlažby, ordinace a kanceláře mají PVC, výplně stavebních otvorů jsou plastové s dřevěným, oboustranným dekorem. Budova je kompletně zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Střecha je mansardová, rám střešní konstrukce je ocelový s dřevěnými vazníky, střecha je tepelně izolovaná minerální vatou. Výkladce přízemních provozoven jsou opatřeny dřevěným opláštěním. Objekt je kompletně předinstalován pro zabezpečovací zařízení a datové rozvody.

Stavební úpravy bývalé hygienické stanice města Přerova