Stavební opravy na budovách kasárny gen. Zahálky Hranice

Stavební opravy na budovách č. 1, 5, 33, 44 a 92 – kasárna gen. Zahálky Hranice 

Investor:
Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6 – Hradčany

Cena bez DPH: 30.541.854,37 Kč
Lhůta provádění stavby: 02/2021 – 12/2021
Místo provedení stavby: kasárna gen. Zahálky Hranice

Popis stavby:

Předmětem realizace byly stavební úpravy objektů 1,5,33,44,92 spočívající zejména v provedení kompletní rekonstrukce zdobné štukové fasády budovy č. 1 prováděné strojním omítáním, a to ve výměře 6685 m2. Součástí byla kompletní výměna klempířských prvků, provedení opravy hromosvodové soustavy, renovace venkovního osvětlení a výměna okenních a dveřních výplní otvorů.

 Dále zde byla provedena rekonstrukce vnitřních prostor objektů obsahující výměnu elektroinstalačních a vodo-instalačních rozvodů, nové skladby podlah včetně hydroizolací, samonivelačních potěrů s pokládkou nových podlahových krytiny s provedením sanačních omítek.

Na stavbě bylo prováděno tlakové čištění venkovní kanalizace s novými zpevněnými plochami.

Stavební opravy na budovách kasárny gen. Zahálky Hranice