Státní plavební správa, Přerov

Rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu Státní plavební správy a Změna užívání a stavební úpravy objektu na pozemku č. par. 5207/16 Přerov

Investor:
Státní plavební správa
Jankovcova 4
170 04 Praha 7 - Holešovice

Cena bez DPH: 12,7 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 08/2002 - 04/2003 a 12/2007 - 08/2008
Místo provedení stavby: Přerov, Bohumila Němce 640

 

Popis stavby: Rozsah stavebních prací v rámci „Rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu Státní plavební správy - pobočky Přerov“ spočíval v provedení nástavby patra pobočky a jejího zastřešení, kompletní stavební práce v interiérech, dodávka výplní stavebních otvorů, sekčních vrat, kompletní elektroinstalace, včetně strukturované kabeláže, zateplení fasády, venkovní i vnitřní kanalizace a venkovní úpravy zelených ploch a parkoviště. Po odstranění a odprodeji části objektu s výměníkovou stanicí byla v rámci akce „Změna užívání a stavební úpravy objektu na pozemku č. par. 5207/16 Přerov“ zrekonstruována jižní strana objektu na garáže a sociální zázemí, tzn. byly vyměněny okna a dveře za plastová, provedeny obklady, dlažby, vnitřní dveře a troje sekční garážová vrata dle barevného manuálu objednatele.

Státní plavební správa, Přerov