Revitalizace obce, Skalička

Revitalizace obce Skalička - 1.etapa

Investor:
Obec Skalička
Skalička 109
75352 Skalička u Hranic

Cena bez DPH: 8 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 08/2011 – 11/2011
Místo provedení stavby: katastrální území obce Skalička

 

Popis stavby: jednalo se o provedení přípravných inženýrských a geodetických prací, demolici objektu, zemní a výkopové práce, odstranění stávajících živičných povrchů frézováním, příprava podkladu a pokládka nových živičných povrchů, chodníků a parkovišť ze zámkové dlažby, terénní a sadové úpravy, dodávka a montáž městského mobiliáře, autobusových zastávek, oplocení a informačních tabulí. Investiční akce byla spolufinancována z ROP NUTS2 Střední Morava, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu obce Skalička.

Revitalizace obce, Skalička