Restaurace VZ, Ovčárna pod Pradědem

Provedení rekonstrukce restaurace včetně salónku a kuchyně, Ovčárna pod Pradědem

Investor:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Magnitogorská 12/1494
101 00 Praha 10

Cena bez DPH: 5 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 10/2015 – 12/2015
Místo provedení stavby: Vojenská zotavovna Ovčárna, 793 24 Karlova Studánka

 

Popis stavby: Jednalo se o provedení rekonstrukce restaurace včetně salónku a kuchyně v 1NP a Suterénu. Součástí díla byla rovněž rekonstrukce stoupacích a ležatých rozvodů vody do hotelových pokojů ve 2NP a 3NP včetně výměny zařizovacích předmětů, rekonstrukce ústředního vytápění a úprava rozvodu plynu. Mezi kuchyněmi v 1PP a 1NP byl nově vybudován osobo-nákladní výtah, kuchyně byly nově obloženy, byla provedena nová podlaha z PVC, v interiéru restaurace a salónku byly provedeny demontáže stávajícího obložení stěn, sloupů a stropů a provedeno nové dřevěné obložení stěn a sloupů, stropy jsou SDK. Byly dodány nové truhlářské výrobky - bar a snídaňový pult s žulovou deskou dle stávajícího interiéru. Byla osazena nová rozvodná skříň včetně nových rozvodů elektro, nová strukturovaná kabeláž, dodávka a montáž nových designových svítidel do podhledů a lustrů, výměna audio zařízení a nové ozvučení na recepci, v restauraci a saloncích.

Restaurace VZ, Ovčárna pod Pradědem