Rekonstrukce venkovních teplovodních rozvodů, Přerov

Rekonstrukce části venkovních teplovodních rozvodů - okruh VST 659 – Energocentrum I, Přerov

Investor:
Teplo Přerov, a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - město

Cena bez DPH: 3,6 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 07/2015 - 09/2015
Místo provedení stavby: Přerov - Předmostí

 

Popis stavby: rekonstrukce teplovodních rozvodů v neprůlezném teplovodním kanále z předizolovaného kovového potrubí. V rámci výměny byl vybudován alarmsystém pro hlídání vlhkosti izolace a těsnosti potrubí. Veškeré práce probíhaly za provozu. Součástí prací byly zemní práce a úpravy povrchů - komunikace, zpevněné plochy, chodníky a sadové úpravy.

Rekonstrukce venkovních teplovodních rozvodů, Přerov