Rekonstrukce venkovních teplovodních rozvodů, PČR ÚO Přerov

Rekonstrukce venkovních teplovodních rozvodů, PČR ÚO Přerov

Investor:
Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
tř. Kosmonautů 189/10,  Hodolany
779 00 Olomouc

Cena bez DPH: 255 255,75 Kč
Lhůta provádění stavby: 09/2019 – 10/2019
Místo provedení stavby: areál PČR ÚO Přerov, Č. Drahlovského 7

 

Popis stavby: Rekonstrukce horkovodního potrubí: Stávající teplovodní čtyřtrubkový rozvod vedený v neprůlezných železobetonových kanálech byl demontován a nahrazen předizolovaným potrubím ve stejných trasách a dimenzích. K novému potrubí byly přiloženy chráničky pro elektro rozvody. Po provedení předepsaných zkoušek byly nové rozvody zasypány pískem a vhodnou zeminou a zhutněny. Porušené povrchy byly uvedeny do původního stavu. 

Rekonstrukce venkovních teplovodních rozvodů, PČR ÚO Přerov