Rekonstrukce teplovodních rozvodů, Přerov 2020/21

Rekonstrukce teplovodních rozvodů, Přerov - stavební práce v letech 2020/2021

Investor:
Teplo Přerov a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov

Cena bez DPH: 8 228 654,21 Kč
Lhůta provádění stavby: 04/2020 – 05/2021
Místo provedení stavby: Přerov – Velká Dlážka, Alšova, Osmek

Popis stavby:

Předmětem realizace bylo provedení liniové stavby, konkrétně teplovodních rozvodů v zastavěném území obytných domů, a to na okruzích VST Přerov. Jednotlivé trasy jsou zrealizovány v kombinaci průlezných a neprůlezných teplovodních kanálů a v nově budovaných trasách. Provedení potrubních rozvodů je zrealizováno jako bezkanálové uložení potrubí PIP. Vstupy do jednotlivých objektů byly řešeny pomocí vidiových a jádrových vrtů. V rámci instalace rozvodů byl vybudován alarm-systém pro hlídání vlhkosti izolace a těsnosti potrubí. Současně bylo provedeno 100 % rentgenů svárů. V souběhu s potrubím byl položen datový kabel a rezervní chráničky HDPE 40.

Součástí realizace prací byly zemní a stavební práce včetně sanací teplovodních šachet, pažení výkopů, přechody a přejezdy komunikací, finální provedení asfaltových, komunikací včetně montáže obrubníků, předlažby zámkových a klasických betonových dlažeb zpevněných ploch, chodníků a cyklostezek, sadové úpravy s dendrologickým ošetřením dřevin kolidujících s novými rozvody.

K překonání čtyřproudé komunikace na ulici Velká Dlážka bylo použito technologie horizontálního, řízeného protlaku v dimenzích 2x 450 + 1x160mm v délce 23m.

Veškeré práce probíhaly za plného provozu topné soustavy v režimu krátkodobých odstávek.

 

 

Rekonstrukce teplovodních rozvodů, Přerov 2020/21