Rekonstrukce teplovodních rozvodů, Přerov

Rekonstrukce teplovodních rozvodů v okruhu VST 680 Pod Skalkou, Přerov-Předmostí

Investor:
Teplo Přerov, a.s.
Blahoslavova 1499/7
750 02 Přerov I - město

Cena bez DPH: 7,7 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 06/2014 - 08/2014
Místo provedení stavby: Přerov - Předmostí, ulice Pod Skalkou

 

Popis stavby: rekonstrukce teplovodních rozvodů v neprůlezném teplovodním kanále z předizolovaného kovového potrubí. V rámci výměny byl vybudován alarmsystém pro hlídání vlhkosti izolace a těsnosti potrubí. Veškeré práce probíhaly za provozu. Součástí prací byly zemní práce a úpravy povrchů - komunikace, zpevněné plochy, chodníky a sadové úpravy.

Rekonstrukce teplovodních rozvodů, Přerov