Rekonstrukce komunikací na sídlišti, Přerov

Regenerace panelového sídliště Přerov Předmostí - etapa 11

Investor:
Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov I - město

Cena bez DPH: 3,798 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 07/2015 – 11/2015
Místo provedení stavby: Přerov - Předmostí

 

Popis stavby: Jednalo se o provedení rekonstrukce další části komunikací na sídlišti v Předmostí. Rekonstrukce spočívala v částečném odstranění původních chodníků a částečném zbudování nových tras chodníků ze zámkové dlažby včetně schodišť z prefabrikovaných dílců, odvodnění podél chodníku prefabrikovanými tvarovkami. Součástí byla i rekonstrukce veřejného osvětlení, dodávka a montáž nového zábradlí, sadové úpravy, mobiliář.

Rekonstrukce komunikací na sídlišti, Přerov