Rekonstrukce haly VOK, Přerov

Rekonstrukce haly pro strojírenskou výrobu, nová přístavba - Montáže Přerov a.s.

Investor:
Montáže Přerov a.s.
9. května 3303/119
750 02 Přerov I – Město

Cena bez DPH: 20,8 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 06/2010 – 03/2011
Místo provedení stavby: ul. 9. května, Přerov, parc. č. 853 a 860/1

 

Popis stavby: Předmětem díla byla rekonstrukce haly pro strojírenskou výrobu, tj. demolice nevyhovující části stávající haly, přeložky sítí a vedení rozvodů, nová přístavba haly včetně železobetonové podlahy, osvětlení, vzduchotechniky, vytápění, elektrorozvodů, rozvodů technických plynů včetně skladu plynů, jeřábové dráhy, dále pak demontáž střešního pláště stávající části haly a provedení zateplení novým opláštěním střechy a stěn, včetně výměny oken a vrat.

Rekonstrukce haly VOK, Přerov