Přestavba a změna užívání objektu, Lutín

Přestavba a změna užívání objektu občanské vybavenosti č.p. 111, Lutín

Investor:
Obec Lutín
K Sídlišti 111
783 49 Lutín

Cena bez DPH: 42 793 968,30 Kč
Lhůta provádění stavby: 09/2019 – 09/2021
Místo provedení stavby: K Sídlišti 111, 783 49 Lutín

Popis stavby:

Stavební práce spočívaly ve vestavbě dvaceti dvou nových bytových jednotek do prostor 1. NP, 2. NP a 3. NP stávajícího objektu občanské vybavenosti. Jednalo se o stavbu nově určenou k trvalému bydlení osob se sníženou mobilitou a orientací.

Objekt byl nadstaven o 3. NP, přičemž stropní konstrukce je nově z prefabrikovaných stropních panelů a ocelové výměny. Plochá střecha byla zateplena a zaizolována. K objektu byla přistavěna výtahová šachta s evakuačním výtahem pro vozíčkáře s doprovodem, vybaveného pro používání osobami ZTP včetně UPS. V 1. PP objektu jsme provedli podkopání základových pasů se zpětným podbetonováním tak, aby byla zajištěna dostatečná světlost suterénních prostor, jelikož suterén bude nadále využíván jako technické zázemí bytového domu s prádelnou a sušárnou. V suterénu byla rovněž provedena sanace vlhkého zdiva. Objekt byl celkově zateplen kontaktním zateplovacím systémem a byla vyměněna veškerá okna a dveře za nová, plastová a hliníková.

V rámci vnitřních stavebních úprav jsme provedli rozsáhlé vybourání původní dispozice vnitřních prostor a vyzdění nových, bytových jednotek. Podlahy v objektu byly provedeny z litého betonu. Stropy jsou kombinací protipožárních, běžných i voděodolných SDK podhledů. V objektu jsme provedli zcela nové rozvody vodoinstalace, kanalizace, plynoinstalace, ústředního topení včetně výměny původního tepelného zdroje za nový kondenzační plynový kotel, silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace včetně signalizace nouzového přivolání pomoci, hromosvody, vzduchotechniku. Bytové jednotky jsou mezi sebou odděleny zvukově izolačními stěnami a od chodby jsou pak odděleny akustickou předstěnou, mají vlastní sociální zařízení a byly vybaveny kuchyňskými linkami včetně spotřebičů a dalším vestavným nábytkem. Finální interiérové úpravy spočívaly v dodávce a montáži vnitřních protipožárních i standardních dveří s obložkovou zárubní, obkladů a dlažeb v sociálním zázemí a na chodbách a schodišti, PVC v bytových jednotkách, malbách a nátěrech.

Součástí byla i úprava komunikací s novým sjezdem, ze kterého se napojili nové zpevněné plochy s parkovištěm pro devět nových stání pro osobní vozidla, vyhřívaná nájezdová rampa, kontejnerová stání, terénní a sadové úpravy.

Přestavba a změna užívání objektu, Lutín