Polyfunkční dům II., Přerov

Výstavba polyfunkčního domu II na nábřeží PFB, Přerov

Investor:
PSS Developerská s.r.o.
Pavla Švandy ze Semčic 754/15
150 00 Praha – Smíchov

Cena bez DPH: 65,5 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 04/2011 - 05/2017
Místo provedení stavby: Přerov, nábř. Protifašistických bojovníků 3338/2a, 2b, 2c

 

Popis stavby: Rozsah stavebních prací spočíval v provedení šestipodlažní novostavby polyfunkčního domu se čtyřmi nebytovými prostory a zázemím v přízemí a sedmadvaceti byty v horních podlažích. Objekt je založen na pilotách se základovou deskou, skelet je železobetonový, monolitický, vyzdívky jsou z keramických cihel. Střecha je sedlová, dřevěný krov, krytý pálenou taškou, střechy nad schodišti a pod terasou jsou ploché a zateplené, výplně stavebních otvorů jsou dřevěné v EURO profilech, obvodové zdivo je kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem, tl. 14cm, v objektu jsou rozvedeny elektroinstalace vč. hromosvodu, CCTV, vodoinstalace, kanalizace, ústřední topení. Sociální zařízení a chodby jsou obloženy keramickou dlažbou a obklady, podlahy v bytech jsou dřevěné, součástí domu jsou i tři výtahy v nerezovém provedení a výměníková stanice CZT. Venkovní úpravy spočívaly v sadových úpr  avách,  zámková dlažba pro krytá parkovací stání i dvůr, dálkově ovládaná brána přes GSM modul. Součástí dodávky byly i rozsáhlé zámečnické konstrukce, zejména brány a zábradlí. Součástí stavby bylo i kompletní vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost od vyřízení stavebního povolení, přes dohled BOZP až po kolaudaci. Bytové i nebytové jednotky byly stavebně dokončovány postupně, dle individuálních požadavků klientů.

Polyfunkční dům II., Přerov