Polyfunkční dům I., Přerov

Bytová výstavba na nábř. Protifašistických bojovníků – polyfunkční dům, Přerov

Investor:
Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov I - město

Cena bez DPH: 75 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 10/2003 - 09/2004
Místo provedení stavby: Přerov, nábř. Protifašistických bojovníků 3119/8, 10, 12, 12a

 

Popis stavby: Rozsah stavebních prací spočíval v provedení šestipodlažní novostavby polyfunkčního domu se pěti nebytovými prostory a zázemím v přízemí a 30 byty v horních podlažích. Objekt je založen na pilotách se základovou deskou, skelet je železobetonový, monolitický, vyzdívky jsou z keramických cihel. Střecha je sedlová, dřevěný krov, krytý pálenou taškou, střecha garážového stání a terasy jsou zateplené a opatřena izolací, výplně stavebních otvorů jsou dřevěné v EURO profilech, obvodové zdivo je kompletně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem třídy, v objektu jsou rozvedeny elektroinstalace vč. hromosvodu, CCTV, vodoinstalace, kanalizace, ústřední topení. Sociální zařízení a chodby jsou obloženy keramickou dlažbou a obklady, podlahy v bytech jsou laminátové, součástí domu jsou i čtyři výtahy a výměníková stanice CZT. Venkovní úpravy spočívaly v sadových úpravách, zámková dlažba pro část krytých parkovací stání, ostatní parkovací stání a příjezdová komunikace mají asfaltový povrch. Součástí dodávky byly i rozsáhlé zámečnické konstrukce, zejména brány a zábradlí.

Polyfunkční dům I., Přerov