Plavecký areál Přerov - Kopaniny

PA Kopaniny, oprava bazénové vany

Investor:
Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 11 Přerov

Cena bez DPH: 24 928 925,61 Kč
Lhůta provádění stavby: 05/2023 – 12/2023
Místo provedení stavby: Přerov

Popis stavby:
Přerovský krytý bazén byl postaven a slavnostně otevřen 17.11.1978. Po dlouhých 45 letech bez větších oprav, však začala bazénová vana vykazovat drobné úniky vody a za havarijní by se dal označit i stav některých částí její nosné, železobetonové konstrukce. Před zahájením opravy bazénové vany a přilehlých ochozů z nich byly nejprve odstraněny všechny nášlapné, keramické a další, betonové konstrukční vrstvy, a to až na samotnou, nosnou, ŽB konstrukci. V prostorách 1PP byla provedena sanace částečně obnažených a zkorodovaných výztuží, a to otryskáním vysokotlakou vodou a ošetřením zkorodovaných částí výztuže jednosložkovou antikorozní cementovou maltou. Větší, odpadnuté plochy betonového krytí byly doplněny tixotropními vlákny vyztuženou maltou, jemné granulometrie s normálním průběhem tuhnutí, a menší, odpadnuté plochy, byly sanovány cementovou reprofilační stěrkou.

Taktéž v prostorách 1NP byla provedena sanace částečně obnažených a zkorodovaných výztuží, a to otryskáním vysokotlakou vodou, s následným ošetřením a doplněním speciální malty s rychlým průběhem vytvrzení. Na sanovanou ŽB konstrukci bazénové vany byla nejprve aplikována penetrace a na ni byl nanesen a zavibrován cementový potěr z předmíchané maltové směsi s omezeným smršťováním, rychlým průběhem vysychání a normální dobou tuhnutí podkladní vrstvy. Dalším krokem byla hydroizolační vrstva. Finální povrchovou úpravu tvoří nové, keramické obklady včetně systémových tvarovek a na podlahách ochozů je aplikována slinutá, protiskluzná dlažba v kombinaci s mozaikou, a to v celkové výměře 1710 m2 se zaspárováním epoxidovou dvousložkovou chemicky odolnou spárovací hmotou. Nově jsou obloženy i re-profilované přelivové žlaby, opatřené novými plastovými rošty do nerezových úhelníků.

Rekonstruované bazénové těleso bylo vybaveno novými, závodními, startovacími bloky a nerezovými doplňky pro plavecké dráhy. Součástí realizace bylo dále doplnění podlah o liniové odvodnění z nerezové oceli ASI 316, úprava rozvodů bazénové technologie s výměnou všech tlakových bazénových trysek, přepadů a podlahových vpustí s jejich utěsněním proti tlakové vodě, to bylo provedeno novými prostupy, vytvořenými speciálními jádrovými vývrty. Rovněž byla provedena kompletní výměna celé délky vzduchotechnických rozvodů včetně prostupů z 1PP do 1NP včetně osazení nových, koncových výduchů.

V prostoru 1PP bylo demontováno stávající osvětlení, včetně nouzového a nahrazeno novým, úsporným LED osvětlením. Nouzová svítidla obsahují vlastní zdroj s jedním svícením po výpadku el. energie pro opuštění prostoru s označením směru úniku. Všechny nově dodané, vodivé konstrukce byly v hlavním a doplňujícím pospojování napojeny do zemnící svorkovnice. Provedené stavební úpravy zajistily udržení statusu 50 m závodního plaveckého bazénu s 6 drahami.

Plavecký areál Přerov - Kopaniny