Malometrážní byty, Přerov

Malometrážní byty, Bayerova 735/5 v Přerově

Investor:
Ekoinvest, a.s.
Pavla Švandy ze Semčic 754/15
150 00 Praha – Smíchov

Cena bez DPH: 15,8 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 01/2011 - 12/2016
Místo provedení stavby: Přerov, Bayerova 735/5

 

Popis stavby: Stavba obnášela kompletní přestavbu bývalé vojenské a následně i městské ubytovny na samostatné bytové jednotky o dispozicích 1+1, 2+1 a 3+1, budova je desetipodlažní. Rozsah stavebních prací spočíval zejména v odstranění původního, nevyhovujícího obvodového pláště včetně výplní stavebních otvorů, provedení nového pláště včetně celkového zateplení kontaktním zateplovacím systémem třídy A+, rekonstrukce a sanace původního železobetonového monolitického skeletu, kompletní nové vyzdívky mezibytových a bytových zdí, SDK konstrukce pro zajištění zvukového útlumu ze společných prostor, podhledy v chodbě a koupelnách. Byla provedena výměna plastových výplní stavebních otvorů za nová. Dále byly provedeny zcela nové rozvody vody, slaboproudých i silnoproudých elektroinstalací, CCTV, kanalizace, byla provedena izolace spodní stavby, dále izolace a zateplení ploché střechy a lodžií, původní výtah byl zdemontován a nahrazen novým, byla namontována invalidní plošina, v nových bytových jednotkách byly provedeny obklady a dlažby, plovoucí podlahy, dodány a namontovány nové dveře, kuchyňské linky. V budově byly zbudovány čtyři bezbariérové byty zvláštního určení určené pro občany s těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým zrakovým postižením. Realizace stavby probíhala etapovitě a bytové jednotky se postupně upravovali dle požadavků jednotlivých klientů.

Malometrážní byty, Přerov