Knihovna, Bílovec

Kompletní rekonstrukce stávajícího objektu knihovny a přístavba novostavby, Bílovec

Investor:
Město Bílovec
Slezské náměstí 1
743 01 Bílovec

Cena bez DPH: 15,647 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 03/2014 – 07/2015
Místo provedení stavby: Slezské náměstí 63/3, 743 01 Bílovec

 

Popis stavby: Předmětem díla bylo provedení kompletní rekonstrukce stávajícího objektu na náměstí a novostavba přístavby pro účely zřízení městské knihovny a centra pro seniory. V rámci rekonstrukce hlavního, původního objektu bylo provedeno kompletní otlučení vnitřních a částečně i vnějších omítek, odtěžení původních vrstev podlah a částečně odbourání podlahy v 3NP pro účely zbudování atria. Následně byly provedeny nové vnější omítky, sanace krovu, výměna krytiny sedlové střechy včetně klempířských prvků, byla vyměněna původní okna a dveře za EURO okna a dveře včetně textilních rolet, provedeny nové vyzdívky, zpevnění a sanace původního zdiva, nové vnitřní omítky, nově byl v objektu zbudován prosklený výtah uvnitř schodiště, byly namontovány vnitřní hliníkové prosklené stěny, byly namontovány designové akustické SDK a minerální podhledy, podlahy z PVC, obklady a dlažby v zázemí, vzduchotechnika, slaboproudé i silnoproudé elektroinstalace, rozvody vody, topení a plynu, hromosvod, zámečnické konstrukce jako vnitřní kovové a nerezové prosklené zábradlí. Podlaha v 1NP a 1PP je uměle provětrávaná z důvodu velké zemní vlhkosti. Nad prostorem hlavního vnitřního schodiště a nad částí atria jsou provedeny dva prosklené světlíky. Ve sklepních prostorech bylo ponecháno stávající zdivo, které bylo očištěno, přespárováno a povrchově upraveno jako pohledové bez použití omítky. V rámci novostavby přístavby byl zbudován nosný skelet, ten byl v úrovni 1NP vyzděn keramickým zdivem, zateplen kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena kompletní skladby ploché, zateplené střechy, namontována hliníková prosklená stěna, podlahy z PVC, obklady a dlažby v kuchyňce, posuvné zatmavovací textilní závěsy po celé délce prosklení, objekt je přístupný rovněž venkovním ocelovým schodištěm. Venkovní úpravy obnášely provedení venkovních chodníků ze zámkové dlažby, sadové úpravy včetně městské mobiliáře a petanqueové hřiště. Celý objekt je bezbariérový.

Knihovna, Bílovec