Jídelna, Montáže Přerov

Stavební úpravy administrativního objektu v areálu firmy Montáže Přerov a.s.

Investor:
Montáže Přerov a.s.
9. května 3303/119
750 02 Přerov I – Město

Cena bez DPH: 5,5 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 09/2013 – 06/2014
Místo provedení stavby: ul. 9. května, Přerov, parc. č. 853 a 860/1

 

Popis stavby: Předmětem díla byly stavební úpravy spočívající v nástavbě objektu jídelny, ve které vznikly nové kancelářské prostory, kompletní zateplení stávající budovy včetně nástavby, výměny výplní stavebních otvorů v celé budově. Střecha nové nástavby je ze sendvičových panelů, součástí bylo provedení únikového venkovního schodiště, klempířských konstrukcí a hromosvodu, SDK podhledů a příček pro openspace kanceláře, vnitřních podlah, ve kterých vede infrastruktura, elektroinstalační, vodoinstalací a topenářské práce, malířské a natěračské práce, dodávka a montáž nerezového komínu pro odvod spalin spotřebiče na pevná paliva s atmosférickým provozem.

Jídelna, Montáže Přerov