Hejčínská kasárna, Olomouc

Olomouc – Hejčínská kasárna Olomouc, objekt č. 1, 2, 4 – zateplení a rekonstrukce kotelny (b. č. 3 a 14) - realizace

Investor:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6 - Hradčany

Cena bez DPH: 17,113.960 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 05/2018 - 10/2018
Místo provedení stavby: Olomouc - Hejčínská kasárna, Tomkova 2

 

Popis stavby: Předmětem díla bylo provedení celkové rekonstrukce fasády administrativních budov objektů č. 1 a 2, a to zateplením vnějšího pláště z kontaktního zateplovacího systému s difúzně otevřených fasádních desek na polystyrénové bázi v kvalitativní třídě dle směrnice "A" vydané CZB (Cech pro zateplování budov). Součástí předmětu díla byla dále přestavba regulační stanice plynu a rekonstrukce blokové plynové kotelny v budově č. 3, nově vybavené kondenzačními plynovými kotli umístěnými nad sebou jako jeden blok o tepelném výkonu sestavy 3x 250 kW včetně dodávky a montáže rozvodů plynoinstalace, úpravy rozvodů ústředního topení a dodatečná izolace trubních vedení v podkroví; provedení zateplení půdních prostor minerální vatou typově rolované rohože a foukaného izolantu se zajištěním izolací difuzními a parotěsnými foliemi; sanace obvodového zdiva podřezáním vidiovým lanem s vložením izolační folie z polyetylénu se zaklínováním a vyplněním řezu rozpínavou cementovou maltou s plastifikátorem, aplikovanou pomoci tlakové pumpy a následným ukončením difuzní lištou pro zajištění dosušení zbytkové vlhkosti. Na objektech proběhla demontáž hromosvodů s instalací nové vnější ochrany před bleskem a úprava elektroinstalace.

Hejčínská kasárna, Olomouc