Hala expedice MEOPTA, Přerov

Stavební úpravy - provedení expedičních prostor v objektu firmy MEOPTA

Investor:
Meopta - optika, s.r.o.
Kabelíkova 2682/1
750 02 Přerov I – Město

Cena bez DPH: 24,1 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 11/2012 – 8/2013
Místo provedení stavby: Kabelíkova 2682/1, 750 02 Přerov I-Město

 

Popis stavby: Předmětem díla byly stavební úpravy spočívající v provedení expedičních prostor v objektu M2 a to v 1.NP, 2NP, 3NP, 1PP a střeše. Jednalo se o demontáž stávajících zařizovacích předmětů, rozvodů ZTI, ÚT a elektro. Kompletní vybourání stávajících zděných a montovaných příček. Vybourání stávající betonové podlahy. Vybourání stávajících železných oken, dveří a vrat. Dodávka a montáž nových plastových a hliníkových výplní otvorů včetně vnitřních a vnějších parapetů. Provedení železobetonové průmyslové podlahy s obrusovzdornou korundovou vrchní vrstvou. Zesílení stávajících nosných vodorovných konstrukcí uhlíkovými lamelami. Vyzdění příček. Provedení štukových omítek. Výstavba dvou nových výtahových šachet včetně zateplovacího systému. Dodávka a montáž osobního a nákladního výtahu. Výstavba dvou nakládacích ramp, jedna vybavena automatickým zvedacím zařízením. Dodávka a montáž ocelových konstrukcí zastřešení venkovních nakládacích ramp. Dodávka a montáž rolovacích vnějších a vnitřních vrat. Dodávka a montáž automatického skladovacího zařízení obsluhujícího čtyři nadzemní podlaží včetně opláštění tvořené ocelovou konstrukcí a PUR panely. Elektromontážní práce zahrnující nové rozvody elektro a svítidla. Provedení rozvodů ústředního vytápění včetně osazení nových radiátorů. Zdravotechnické instalace. Provedení nové výměníkové stanice ve sklepních prostorech. Provedení nových obkladů a dlažeb na sociálním zázemí. Dodávka a montáž PVC podlahové krytiny v kancelářích. Dodávka a montáž vnitřních dveří. Dodávka a montáž sanitárního vybavení a kancelářského nábytku. Provedení kazetových stropních podhledů. Výmalba prostor. Oprava a rozšíření stávající příjezdové asfaltové komunikace. Předláždění dvora.

Hala expedice MEOPTA, Přerov