Energetické opatření budovy na nám. Přerovského povstání

Energetické opatření budovy na nám. Přerovského povstání

Investor:
Statutární město Přerov
Bratrská 2804/2
750 11 Přerov 

Cena bez DPH: 20 004 187,03 Kč
Lhůta provádění stavby: 06/2020 – 04/2021
Místo provedení stavby: Přerov, budova č.p. 2804/2 na nám. Př. povstání

 

Popis stavby: Stavební práce spočívaly v demontáži stávajícího obvodového pláště tvořeného boletickými panely obsahujícími azbest, které bylo nutno demontovat enkapsulací v režimu kontrolovaných pásem spolu s monitorováním a následným odvozem a ekologickou likvidací. Dále proběhly demontáže stávajících vnějších okenních a dveřních výplní. Na severozápadním štítu objektu došlo k odbourání převislé části konstrukce posledního podlaží a k vyrovnání se spodními patry. Na části obvodového pláště byly vyzděny nové zděné parapety. Svislý obvodový plášť byl zateplen v soklové části tvrzeným polystyrenem, v ploše pak minerální vatou kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Nové vnější výplně otvorů tvoří samostatná hliníková okna, sestavy hliníkových oken a hliníkové vstupní dveře. Součástí oken jsou také vnitřní žaluzie, parapety a venkovní sítě proti hmyzu. Na ploché střeše objektu byla provedena nová vrstva tepelné izolace a hydroizolační vrstva z asfaltových pásů krytá vrstvou kačírku. Tepelná izolace a hydroizolace z mPVC folie byla také provedena na římse v úrovni posledního podlaží a na ploché střeše u hlavního vstupu. U hlavního vstupu byla vybudována rampa pro bezbariérový přístup do objektu včetně ocelového zábradlí a čistící zóna.

Energetické opatření budovy na nám. Přerovského povstání