DPS U Žebračky, Přerov

Dům s pečovatelskou službou U Žebračky – energetické opatření

Investor:
Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Cena bez DPH: 21,023 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 09/2017 - 07/2018
Místo provedení stavby: U Žebračky 576/18, 750 02 Přerov

 

Popis stavby: Stavební práce spočívaly v demontáži stávajících výplní otvorů, dodávce a montáži nových plastových oken včetně vnitřních parapetů, žaluzií a sítí proti hmyzu a hliníkových dveří, v doplnění tepelné izolace střechy a provedení hydroizolační vrstvy, v provedení kontaktního zateplovacího systému z minerální vaty a polystyrenu, zateplení soklové části z tvrzeného polystyrenu včetně statického zajištění stávajících obvodových fasádních ŽB panelů navrtáním šroubovité výztuže na chemickou kotvu, v rozšíření stávajících lodžií včetně nového zábradlí, v rozšíření hlavního vstupu s vybudováním přístupové bezbariérové rampy, v provedení nového souvrství vegetační střechy nad hlavním a bočním vstupem, v dodávce a montáži nových zámečnických konstrukcí požárního schodiště, vstupu a zábradlí, v provedení nových hromosvodů, úpravy elektroinstalací, v dodávce a montáži nových klempířských prvků. Součástí také byly malířské a natěračské práce.

DPS U Žebračky, Přerov