DPS Trávník, Přerov

Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov - energetické opatření

Investor:
Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Cena bez DPH: 13,607 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 08/2018 - 04/2019
Místo provedení stavby: Trávník 748/1, 750 02 Přerov

 

Popis stavby: Stavební práce spočívaly v demontáži stávajících výplní otvorů ve štítové stěně, dodávce a montáži nových plastových francouzských oken ve štítové stěně a hliníkové konstrukce s proskleným zastřešením zimní zahrady, provedení kontaktního zateplovacího systému z minerální vaty, zateplení soklové části z tvrzeného polystyrenu včetně statického zajištění stávajících obvodových fasádních ŽB panelů navrtáním šroubovité výztuže na chemickou kotvu, v rozšíření stávajících lodžií včetně nového zábradlí s prosklenou horní částí a nové dlažby, v úpravě vstupu s vybudováním proskleného zastřešení na ocelové konstrukci doplněné o informační nápis, v dodávce a montáži nových zámečnických konstrukcí oplocení pozemku, v provedení nových hromosvodů, v dodávce a montáži nových klempířských prvků. Součástí také byly malířské a natěračské práce.

DPS Trávník, Přerov