Domov A. Skeneho Pavlovice u Přerova, p.o. - Stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace – stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení (budova Marie)

Investor:
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

Cena bez DPH: 29 699 947,25 Kč
Lhůta provádění stavby: 06/2020 – 06/2021
Místo provedení stavby: Pavlovice u Přerova 95, PSČ 751 12

Popis stavby:

Předmětem realizace díla byla úprava střechy, výměna výplní stavebních otvorů a kompletní rekonstrukce vnitřních prostor objektu „Marie“ v Domově Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova. Rekonstruovaný objekt je trojpodlažní zděná budova obdélníkového tvaru, částečně podsklepená. Zastřešení objektu je kombinací střech valbových, sedlových a pultových, jenž,  byly tesařsky a stavebně upraveny pro novou dispozici v 3NP. Dále byla provedena výměna okenních a dveřních výplní stavebních otvorů, a to jak interiérových, tak exteriérových. V objektu byla vytvořena zcela nová dispozice pro různé provozní místnosti, především pak pro samostatné pokoje s vlastním sociálním zařízením, s celkovou předpokládanou kapacitou 30-ti lůžek.

Vodorovné konstrukce jsou anhydritové s nivelační stěrkou a vinylovou pochůzí vrstvou, schodiště bylo reprofilováno a na něj byla rovněž položena vinylová krytina. Svislé konstrukce jsou kombinací klasické, keramické vyzdívky a SDK konstrukcí, povrchová úprava svislých konstrukcí byla prováděna strojně, sádrovou omítkou. Součástí rekonstrukce byla kompletní výměna všech instalačních rozvodů - vodoinstalace, kanalizace, ústředního vytápění, silnoproudých a slaboproudých rozvodů, vzduchotechnických rozvodů, klimatizace, včetně instalace speciálního, komunikačního zařízení sestra-pacient. Byly dodány a namontovány dřevěné, interiérové, obložkové dveře s povrchovou úpravou HPL a také protipožární, ocelové dveře. Součástí dodávky byly rovněž truhlářské výrobky interiérového vybavení – kuchyňské linky včetně spotřebičů, vybavení kantýny, ochranná madla zdí a dveří a další nábytek. Schodiště bylo osazeno novým, nerezovým zábradlím a byly provedeny další zámečnické konstrukce. Objekt byl vymalován a konstrukce natřeny. U objektu, bylo provedeno předláždění chodníku zámkovou dlažbou a sadové úpravy.

Součástí realizace bylo taktéž provedení demontáže stávajícího výtahu a vybudování nového požárního, evakuačního výtahu včetně záložního zdroje (UPS).

Domov A. Skeneho Pavlovice u Přerova, p.o. - Stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení