Cyklostezka, Prosenice - Grymov

Cyklostezka Bečva, úsek Prosenice - Grymov

Investor:
Obec Prosenice
Na Návsi 10
751 21 Prosenice

Cena bez DPH: 2,5 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 07/2013 - 09/2013
Místo provedení stavby: pozemky mezi Prosenicemi a Grymovem

 

Popis stavby: příprava území, odtěžení o uložení přebytečné zeminy, stabilizace podkladu vápnem, zbudování konstrukčních vrstev cyklostezky, pokládka finálního živičného povrchu (asfalt). Součástí díla bylo rovněž dodávka svislého i vodorovného značení, geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla.

Cyklostezka, Prosenice - Grymov