Celní sklad EMOS, Přerov

Zemní práce v oblasti s vysokou spodní vodou, výstavba navazujícího objektu celního skladu, EMOS spol. s r.o.

Investor:
EMOS spol. s r.o.
Šířava 295/17
750 02 Přerov I – Město

Cena bez DPH: 20 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 05/2004 – 10/2004
Místo provedení stavby: Přerov, Lipnická 2844

 

Popis stavby: Provedené práce a dodávky zahrnovaly zejména zemní práce v oblasti s vysokou spodní vodou, zakládání na patkách s betonovými pasy, výstavbu samotného objektu celního skladu plynule navazujícího na stávající objekt skladu, rozvody elektroinstalace a voda, topení, plyn, včetně 5 ks teplovzdušných plynových jednotek, dodávku dvou vrat, při kooperaci s dodavatelem zakládačových regálů. Dále pak asfaltové komunikace a zpevněné plochy.

Celní sklad EMOS, Přerov