Budova mateřské školky Babice

Novostavba mateřské školky, dvoupodlažní budova se dvěma odděleními a bezbariérovým přístupem.

Investor:
Obec Babice
Babice č. 65
785 01 Šternberk

Cena bez DPH: 21 270 667,50 Kč
Lhůta provádění stavby: 02/2022 – 04/2023
Místo provedení stavby: Babice

Popis stavby:
Jedná se o novostavbu mateřské školky, která je dvoupodlažní budovou se dvěma odděleními. Přístup do druhého nadzemního podlaží je umožněn zastřešeným venkovním ocelovým schodištěm. Bezbariérový přístup do 2. nadzemního podlaží je zajištěn výtahem, který bude využíván i pro zásobování přípravny jídla. Základové konstrukce jsou provedeny jako vyztužené základové patky v kombinaci s obvodovým základovým pásem. Nosný konstrukční systém novostavby mateřské školky tvoří ocelová montovaná konstrukce, kdy základními systémovými prvky nosné ocelové konstrukce jsou rámové konstrukce, sloupy a ocelové vazničky. Obvodový plášť je tvořen sendvičovou skládanou konstrukcí s kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty. Výplně otvorů jsou plastové a vchodové dveře hliníkové s panikovým kováním. Střecha objektu je plochá, jednoplášťová bez odvětrání. Nosná konstrukce je tvořena trapézovými plechy, ocelovými vazničkami, uloženými na vodorovných stropních vaznících uložených na vodorovné části rámové nosné konstrukce. Tepelná izolace je mechanicky kotvena k prolamovaným plechům. Příčky v objektu jsou provedeny ze sádrokartonových konstrukcí, včetně podhledů, kde jsou konstrukce provedeny jako typové pro suchou montáž.

Součástí díla jsou i veškeré instalace rozvodů elektro, ZTI, plynu a ÚT s novými přípojkami jednotlivých medii. U objektu školky byly provedeny zpevněné plochy jako pochozí a pojížděné (parkování) z betonové dlažby. Parkovací stání jsou řešena vegetační dlažbou prosypanou štěrkem. Pochozí plochy jsou řešeny betonovou zámkovou dlažbou. Do zpevněných ploch patří i mlatové plochy na dětském hřišti, hluboký štěrk pro dopadové plochy a součinnosti při realizaci herních prvků. Zbylé dotčené plochy byly opatřeny ornicí se založením nových sadových úprav.

Budova mateřské školky Babice