Blažkův dům – inovační centrum

Blažkův dům – inovační centrum

Investor:
Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
775 11 Přerov

Cena bez DPH: 52 158 458,49 Kč
Lhůta provádění stavby: 08/2021 – 12/2022
Místo provedení stavby: Přerov

Popis stavby:

Stavební práce spočívaly v demolici přistavěné garáže a navazujících konstrukcí ve dvorní části a v následném vybudování přístavby ke stávajícímu historickému objektu s železobetonovým monolitických konstrukčním systémem a keramickými vyzdívkami, založené na mikropilotách a základových pasech. Vnější otvory přístavby jsou hliníkové, objekt je zastřešen plochou vegetační střechou. Objekt přístavby disponuje zabudovanou terasou s bezrámovým zasklením, je vybaven vzduchotechnikou a klimatizací. Je funkčně propojen se stávajícím historickým objektem.

V historické části bylo sanováno vlhké zdivo v úrovni 1PP pomocí elektroosmózy i mechanického podřezání. Bylo provedeno očištění fasády a vytvoření nového omítkového souvrství včetně repase a doplnění zdobných prvků. Byla demontována plechová střešní krytina a nahrazena novým souvrstvím s keramickou pálenou taškou. Ve střeše jsou zabudovány světlovody. Stropní konstrukce je vybudována pomocí ocelových prvků. Na trámové stropy pak byly provedeny suché podlahy s nášlapnou vrstvou ze sametového vinylu. Byl zde vybudován nový výtah. Původní okna a dveře byly nahrazeny novými dřevěnými. Stávající pískovcové schodiště je ponecháno a repasováno včetně zábradlí.

Součástí dodávek byly vnitřní HPL dveře, akustické podhledy, keramické obklady a dlažby i antistatické podlahy.

Práce obsahovaly rovněž nové kompletní rozvody silnoproudu včetně svítidel, slaboproudé rozvody, zdravotechniku, ústřední vytápění včetně nové kotelny a zařízení MaR.

Ve dvorní části objektu bylo vybudováno parkoviště ze žulových kostek a obrub, jehož součástí je také nabíjecí stanice pro elektroautomobily.

Objekt Blažkova domu se nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny

Blažkův dům – inovační centrum