Autobusové nádraží, Přerov

Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově

Investor:
Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov I - město

Cena bez DPH: 148,3 mil. Kč
Lhůta provádění stavby: 04/2009 – 12/2009
Místo provedení stavby: Přerov, ulice Tovární

 

Popis stavby: jednalo se o revitalizaci prostoru přerovského autobusového nádraží, jejíž rozsah stavebních prací spočíval v demolici původních objektů, nástupišť, přístupových, pěších i silničních komunikací a výstavbě nových. Původní příčné řazení nástupišť bylo nahrazeno čtyřmi podélnými, po zbudování spodní stavby komunikací byly připraveny železobetonové patky, do kterých se osadily prefabrikované nosné sloupy budoucího zastřešení peronů. Zastřešení peronů je tvořeno železnými krakorci a překryto tesařskou skladbou zakončenou fólií, kšilt zastřešení je z tvrzeného, bezpečnostního skla. Součástí peronu číslo 1 je objekt sloužící veřejnosti i obslužnému personálu nádraží. Byly zde zbudovány čekárny, sociální zařízení a zároveň dispečink, zázemí pro obsluhu a řidiče, šatny, sprchy apod. Součástí díla bylo i zbudování a napojení na páteřní rozvody vody, kanalizace, parovodu, slaboproudých a silnoproudých rozvodů, veřejného osvětlení, sdělovací kabely pro ČD a TO2, sadové úpravy.

Autobusové nádraží, Přerov